รับสอนขับรถลาดพร้าว, รับสอนขับรถบางกะปิ, รับสอนขับรถรามคำแหง, รับสอนขับรถคลองจั่น, โรงเรียนสอนขับรถยนต์, รับสอนขับรถยนต์,| จี คาร์ ไดร์วิ่ง |ประกันภัยรถยนต์| พ.ร.บ.

คอร์สฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การขับรถอย่างมืออาชีพ ขับรถอย่างมีทักษะที่ถูกต้อง คุณทำได้ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน (AEC) อย่างมีประสิทธิภาพ Gcardriving จึงเปิดคอร์สติวเข้ม สำหรับพนักงานขับรถผู้บริหารและพนักงานขับรถทั่วไป


อบรมพัฒนาคุณภาพของพนักงานขับรถผู้บริหารและพนักงานขับรถทั่วไป

หลักสูตรอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ:

1.หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลรักษารถยนต์(เบื้องต้น)

- เหมาะสำหรับ.-
บุคคลทั่วไป ผู้มีอาชีพขับรถที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย และการดูแล รักษารถยนต์ อย่างเป็นมืออาชีพ

2.หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
และการดูแลรักษารถยนต์ (หลักสูตรเข้มข้น)


- เหมาะสำหรับ.-
1.บุคคลทั่วไป, ผู้มีอาชีพขับรถ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย และการดูแลรักษารถยนต์

2.หลักสูตรนี้ เน้นการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ควบคู่กัน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือทำจริงในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด เพื่อเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพขั้นสูงต่อไป

3.หลักสูตร English for service driver

- เหมาะสำหรับ.-
1.บุคคลทั่วไป, ผู้มีอาชีพขับรถ ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสาร พูดคุย ทักทายได้ดีมากยิ่งขึ้น และหลักการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่าย และสุภาพ สร้างความประทับใจให้กับผู้บริหาร หรือผู้ใช้บริการ

2.และเป็นการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ รองรับกลุ่มลูกค้า ผู้บริหาร ชาวต่างชาติ ผลจากประเทศก้าวเข้าสู่ AEC

4.หลักสูตร สร้างพนักงานขับรถมืออาชีพ (หลักสูตรเร่งรัด)

- เหมาะสำหรับ.-
1.บุคคลทั่วไป (ที่ยังไม่มีใบขับขี่) แต่เคยขับรถมาบ้างเล็กน้อย หรือ มีใบขับขี่แล้ว แต่ยังไม่ค่อยได้ขับรถจริง ต้องการเน้นประสบการณ์ขับขี่มืออาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและองค์กรที่ทำงานด้วย

2.บุคคลที่ต้องการอบรมเพื่อไปทำงาน เป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ เช่น ขับรถผู้บริหาร, ขับรถส่งของ, ขับรถตู้ และอื่นๆ

5.หลักสูตร สร้างพนักงานขับรถมืออาชีพ (หลักสูตรเน้นการขับขี่มืออาชีพ)


- เหมาะสำหรับ.-
1.บุคคลทั่วไป (ที่ยังไม่มีใบขับขี่) หรือ มีใบขับขี่แล้ว แต่ยังไม่มั่นใจกับการขับรถบนท้องถนนจริง ต้องการเน้นประสบการณ์การขับขี่อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและองค์กรที่ทำงานด้วย

2.บุคคลที่ต้องการอบรมเพื่อไปทำงาน เป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ เช่น ขับรถผู้บริหาร, ขับรถส่งของ, ขับรถตู้ และอื่นๆ

** หากท่าน เป็นพนักงานขับรถ หรือขับขี่รถยนต์ แล้วต้องการเป็นมืออาชีพ เราช่วยท่านได้ หรือบริษัทที่ต้องการอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ เราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้


ทำไม!!ต้องเลือกอบรมและพัฒนาบุคลากรกับเรา

“ เราจัดหลักสูตรอบรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า การอบรมที่ดีและคุ้มค่า คือ การอบรมที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง”

1.เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงและเชี่ยวชาญในการอบรม สอนขับรถ และดูแลรักษารถยนต์

2.ทุกหลักสูตรเราพัฒนาจากความต้องการของพนักงานขับรถ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น เรามั่นใจว่าหลักสูตรของเราสามารถเติมทักษะในส่วนที่ขาด ย้ำทักษะในส่วนที่มีให้พนักงานขับรถมีความชำนาญและเป็นมืออาชีพได้

3.การอบรม In house ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เราก็จัดได้ และมีความยืนหยุ่นในหัวข้อการอบรม สามารถปรับเปลี่ยน ลด เพิ่มเติม ได้ตามความเหมาะของของผู้อบรม และองค์กรต้องการ

4.มีการทดสอบผู้อบรมก่อน และหลังอบรม เพื่อประเมินผลการเรียนรู้

5.ผู้เข้าอบรมผ่านหลักสูตรการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร

6.เรามั่นใจว่าผู้เข้าอบรมกับเราก่อนและหลังการอบรมจะเห็นถึงทักษะที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน

7.เรามุ่งเน้น พัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญในทุกด้าน ของพนักงานขับรถ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่เสมอ

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอน คอร์สติวเข้มคนขับรถ


ทำไม!!องค์กรของท่านต้องพัฒนาอบรมพนักงานขับรถ

“ คุณเคยเจอพนักงานขับรถแบบนี้ ไหม ทำงานได้ดีแต่มีความผิดพลาดบ่อยเพราะความเข้าใจงานไม่ตรงกัน รถเสียแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ได้ รถชนไม่รู้จะทำอย่างไร
ให้บริการนายไม่เป็นที่ประทับใจ ตรวจเช็คเครื่องยนต์เริ่มจากตรงไหน วันนี้เราช่วยคุณได้ ลองพิจารณา หลักสูตรพนักงานขับรถมืออาชีพ ”

1.เป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานขับรถให้ชำนาญงานมากยิ่งขึ้น

2.ปลูกจิตสำนึกในการทำงาน และการให้บริการ รวมถึงการดูแลรักษารถยนต์ที่ถูกต้อง

3.รู้กฎหมายใหม่ๆ หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

4.รู้เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

5.รู้หลักและสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำขณะขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ

6.รู้วิธีจัดการกับอุบัติเหตุ เช่น กรณีรถชนกัน เป็นต้น

7.รู้วิธีการให้บริการแบบไหนที่ผู้บริหาร เจ้านาย หรือผู้ใช้บริการประทับใจ

8.ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง และลดความเสี่ยงเบื้องต้นจากพนักงานขับรถที่ขาดทักษะ

9.เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นมืออาชีพ

** สอบถามรายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมได้
โทร 085-2440327 และ 085-2440977