เลขที่ใบอนุญาตเป็นตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย " 5404025680 "

รับปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ทุกชนิด ยินดีต้อนรับทุกสาย บริการด้วยใจ (ฟรี) ไม่คิดค่าใช้จ่าย...

รับทำประกันภัยรถยนต์ มีบริษัทประกันภัยให้เลือกมากกว่า 22 บริษัท

บริการต่อภาษี ราคาถูก รวดเร็ว ทันใจ พร้อมจัดส่งตรงถึงมือคุณ















รับต่อ พรบ.รถยนต์ และประกันภัยรถยนต์ชั้น 1,2,3,5


พรบ.รถยนต์

ราคาพรบ.รถยนต์ ราคา 645.21 บาท
ราคาพรบ.รถปิกอัพ ราคา 967.28 บาท
ราคาพรบ.รถตู้ ราคา 1182.35 บาท


พรบ.รถจักรยานยนต์

ราคาพรบ.รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 75 ซีซี ราคา 161.57 บาท
ราคาพรบ.รถจักรยานยนต์ 76-125 ซีซี ราคา 323.14 บาท
ราคาพรบ.รถจักรยานยนต์ 126-150 ซีซี ราคา 430.14 บาท
ราคาพรบ.รถจักรยานยนต์เกิน 150 ซีซี ราคา 645.21 บาท

พรบ.รถยนต์ คุ้มรองผู้ประสบภัย!

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กฏหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. นี้ หากไม่ทำจะมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากทำแล้วแต่ไม่ติดเครื่องหมายไว้ที่รถให้เห็นชัดเจนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นี้ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต


รถประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ.
รถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้าของมีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ ไม่ว่ารถ ดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ ดังนั้น การที่มีรถบางประเภท กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นแล้วก็จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.