คอร์สฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

การขับรถอย่างมืออาชีพ ขับรถอย่างมีทักษะที่ถูกต้อง คุณทำได้ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน (AEC) อย่างมีประสิทธิภาพ Gcardriving จึงเปิดคอร์สติวเข้ม สำหรับพนักงานขับรถผู้บริหารและพนักงานขับรถทั่วไป

อบรมพัฒนาคุณภาพของพนักงานขับรถผู้บริหารและพนักงานขับรถทั่วไป

หลักสูตรอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ:

1.หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแลรักษารถยนต์(เบื้องต้น)

– เหมาะสำหรับ.-
บุคคลทั่วไป ผู้มีอาชีพขับรถที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย และการดูแล รักษารถยนต์ อย่างเป็นมืออาชีพ

2.หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
และการดูแลรักษารถยนต์ (หลักสูตรเข้มข้น)

– เหมาะสำหรับ.-
1.บุคคลทั่วไป, ผู้มีอาชีพขับรถ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย และการดูแลรักษารถยนต์

2.หลักสูตรนี้ เน้นการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ควบคู่กัน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือทำจริงในแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด เพื่อเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพขั้นสูงต่อไป

3.หลักสูตร English for service driver

– เหมาะสำหรับ.-
1.บุคคลทั่วไป, ผู้มีอาชีพขับรถ ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้เป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสาร พูดคุย ทักทายได้ดีมากยิ่งขึ้น และหลักการใช้ภาษาอังกฤษแบบง่าย และสุภาพ สร้างความประทับใจให้กับผู้บริหาร หรือผู้ใช้บริการ

2.และเป็นการเตรียมความพร้อม การเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ รองรับกลุ่มลูกค้า ผู้บริหาร ชาวต่างชาติ ผลจากประเทศก้าวเข้าสู่ AEC

4.หลักสูตร สร้างพนักงานขับรถมืออาชีพ (หลักสูตรเร่งรัด)

– เหมาะสำหรับ.-
1.บุคคลทั่วไป (ที่ยังไม่มีใบขับขี่) แต่เคยขับรถมาบ้างเล็กน้อย หรือ มีใบขับขี่แล้ว แต่ยังไม่ค่อยได้ขับรถจริง ต้องการเน้นประสบการณ์ขับขี่มืออาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและองค์กรที่ทำงานด้วย

2.บุคคลที่ต้องการอบรมเพื่อไปทำงาน เป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ เช่น ขับรถผู้บริหาร, ขับรถส่งของ, ขับรถตู้ และอื่นๆ

5.หลักสูตร สร้างพนักงานขับรถมืออาชีพ (หลักสูตรเน้นการขับขี่มืออาชีพ)

– เหมาะสำหรับ.-
1.บุคคลทั่วไป (ที่ยังไม่มีใบขับขี่) หรือ มีใบขับขี่แล้ว แต่ยังไม่มั่นใจกับการขับรถบนท้องถนนจริง ต้องการเน้นประสบการณ์การขับขี่อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและองค์กรที่ทำงานด้วย

2.บุคคลที่ต้องการอบรมเพื่อไปทำงาน เป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ เช่น ขับรถผู้บริหาร, ขับรถส่งของ, ขับรถตู้ และอื่นๆ

** หากท่าน เป็นพนักงานขับรถ หรือขับขี่รถยนต์ แล้วต้องการเป็นมืออาชีพ เราช่วยท่านได้ หรือบริษัทที่ต้องการอบรมพนักงานขับรถมืออาชีพ เราสามารถให้คำปรึกษาท่านได้

ทำไม!!ต้องเลือกอบรมและพัฒนาบุคลากรกับเรา
“ เราจัดหลักสูตรอบรม ภายใต้แนวคิดที่ว่า การอบรมที่ดีและคุ้มค่า คือ การอบรมที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง”

1.เราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงและเชี่ยวชาญในการอบรม สอนขับรถ และดูแลรักษารถยนต์

2.ทุกหลักสูตรเราพัฒนาจากความต้องการของพนักงานขับรถ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น เรามั่นใจว่าหลักสูตรของเราสามารถเติมทักษะในส่วนที่ขาด ย้ำทักษะในส่วนที่มีให้พนักงานขับรถมีความชำนาญและเป็นมืออาชีพได้

3.การอบรม In house ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เราก็จัดได้ และมีความยืนหยุ่นในหัวข้อการอบรม สามารถปรับเปลี่ยน ลด เพิ่มเติม ได้ตามความเหมาะของของผู้อบรม และองค์กรต้องการ

4.มีการทดสอบผู้อบรมก่อน และหลังอบรม เพื่อประเมินผลการเรียนรู้

5.ผู้เข้าอบรมผ่านหลักสูตรการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร

6.เรามั่นใจว่าผู้เข้าอบรมกับเราก่อนและหลังการอบรมจะเห็นถึงทักษะที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน

7.เรามุ่งเน้น พัฒนาทักษะ ความรู้ ความชำนาญในทุกด้าน ของพนักงานขับรถ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่เสมอ

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอน คอร์สติวเข้มคนขับรถ

ทำไม!!องค์กรของท่านต้องพัฒนาอบรมพนักงานขับรถ

“ คุณเคยเจอพนักงานขับรถแบบนี้ ไหม ทำงานได้ดีแต่มีความผิดพลาดบ่อยเพราะความเข้าใจงานไม่ตรงกัน รถเสียแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ได้ รถชนไม่รู้จะทำอย่างไร
ให้บริการนายไม่เป็นที่ประทับใจ ตรวจเช็คเครื่องยนต์เริ่มจากตรงไหน วันนี้เราช่วยคุณได้ ลองพิจารณา หลักสูตรพนักงานขับรถมืออาชีพ ”

1.เป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานขับรถให้ชำนาญงานมากยิ่งขึ้น

2.ปลูกจิตสำนึกในการทำงาน และการให้บริการ รวมถึงการดูแลรักษารถยนต์ที่ถูกต้อง

3.รู้กฎหมายใหม่ๆ หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขับรถให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

4.รู้เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น

5.รู้หลักและสิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำขณะขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ

6.รู้วิธีจัดการกับอุบัติเหตุ เช่น กรณีรถชนกัน เป็นต้น

7.รู้วิธีการให้บริการแบบไหนที่ผู้บริหาร เจ้านาย หรือผู้ใช้บริการประทับใจ

8.ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง และลดความเสี่ยงเบื้องต้นจากพนักงานขับรถที่ขาดทักษะ

9.เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นมืออาชีพ

** สอบถามรายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติมได้
โทร 085-2440327 และ 085-2440977

GCar Driving: กฎพื้นฐานในการขับรถการขับ

รถเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นที่สุดที่หลายคนใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจเรียนรู้วิธีการขับรถคุณต้องผ่านการสอบขับรถเสียก่อน แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นกระบวนการที่น่ากลัวสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่การเรียนรู้วิธีขับรถนั้นง่ายมาก

พร้อมที่จะรับทักษะใหม่หรือยัง? ถ้าใช่ก็เยี่ยมมาก! ก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนสอนขับรถคุณต้องปฏิบัติตามกฎพื้นฐานบางประการ:

ปรับเบาะนั่ง 

สิ่งแรกที่คุณต้องทำเมื่อขับรถคือปรับเบาะนั่ง นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงคันเหยียบทั้งสองได้อย่างสบาย คุณสามารถทำได้โดยเพียงแค่กดปุ่มทางด้านซ้ายของคุณเพื่อเลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังขึ้นและลง

ทำความคุ้นเคยกับแป้นเหยียบ

หลังจากปรับเบาะให้เหมาะสมแล้วตอนนี้คุณต้องทำความคุ้นเคยกับแป้นเหยียบ

  • แป้นเหยียบสองเท้าควบคุมการเร่งความเร็วและการเบรก 
  • แป้นเหยียบขวาสุดคือคันเร่งและกดลงเพื่อให้รถเคลื่อนที่ 
  • แป้นเหยียบไปทางซ้าย (โดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าคันเร่ง) คือแป้นเบรกและการเหยียบลงไปจะทำให้รถช้าลง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะใช้เท้าขวาในการเหยียบแป้นเหยียบทั้งสองข้างเสมอเพราะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าในการขับขี่ อย่าใช้เท้าทั้งสองข้างในครั้งเดียวเพื่อไปถึงคันเหยียบเนื่องจากคุณอาจเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการนี้

ปรับกระจกรถ 

เมื่อวางแผนที่จะขับรถตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระจกสามบาน: กระจกมองหลัง 1 บานซึ่งช่วยให้คุณมองผ่านกระจกบังลมด้านหลังด้านหลังคุณและกระจกมองข้างสองบานซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบรถทั้งสองด้านและป้องกัน คุณจากจุดบอด

เราขอแนะนำให้วางตำแหน่งกระจกของคุณให้ห่างออกไปมากกว่าปกติเพื่อให้สามารถเหลื่อมกับมุมมองของกระจกมองหลังได้ ในขณะนี้อาจทำให้เกิดความสับสน แต่การวางตำแหน่งนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถในจุดบอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้ว่าเบรกจอดรถอยู่ที่ไหน

เรียกอีกอย่างว่าเบรกมือเบรกอิเล็กทรอนิกส์หรือเบรกฉุกเฉินเบรกจอดรถนี้เป็นคันโยกยาวที่มีปุ่มอยู่ที่ปลายสุดของมัน จุดประสงค์หลักของเบรกจอดรถคือการล็อครถให้เข้าที่กับพื้นเพื่อไม่ให้เคลื่อนตัว นี่เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการรักษาความปลอดภัยยานพาหนะด้วย

 

รับความรู้สึกสำหรับติดเกียร์LSO เรียกว่าคันเกียร์, คันเกียร์หรือจำแลงติดเกียร์อยู่ในตำแหน่งในระหว่างสองที่นั่งด้านหน้าของรถและการควบคุมเกียร์ (สวนเป็นกลางไดรฟ์กลับ) โปรดทราบว่ารถคันอื่นจะติดตั้งไว้ที่ด้านขวาของพวงมาลัย

  • เมื่อเหยียบคันเกียร์ใน Park รถจะไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าไม่ว่าคุณจะกดคันเร่งหนักแค่ไหนก็ตาม
  • การวางคันเกียร์ของคุณให้เป็นกลางโมเมนตัมตามธรรมชาติของรถจะยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
  • เมื่อตั้งคันเกียร์แบบถอยหลังรถของคุณจะเคลื่อนที่ถอยหลังแทนที่จะเดินหน้าเมื่อคุณละเท้าออกจากเบรก
  • เมื่อวางไว้ในไดรฟ์รถของคุณจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อคุณละเท้าออกจากเบรก